Thiết lập mail với Contact Form 7 trên WordPress
Một website luôn cần có một trang để khách hàng có thể liên hệ với công ty thông qua website hoặc các thông tin để khách hàng có thể liên hệ. Việc tạo một form cho khách hàng liên hệ trực tiếp trên website là điều cần thiết và buộc phải có để website trở… (7 comments)