Trải nghiệm lần đầu chơi Bitcoin & ICO
Trải nghiệm đầu tiên khi bạn bắt đầu chơi Bitcoin đó chính là đầu nóng dần và cảm thấy rung rung khi thực hiện một giao dịch? Cảm giác khi mua Bitcoin Khi bạn giao dịch mua bán tiền ảo bạn sẽ cảm thấy hồi hộp, lo lo và cảm thấy bất an cho lần… (1 comment)