Stablecoin là gì?
Stablecoin là gì? Stablecoin là một thuật ngữ mới để nói về các đồng tiền ổn định, ít biến động trong thị trường tiền ảo (Crytocurrency). Các Stablecoin ổn định này được xem là một công cụ, một phương thức giúp cho giới đầu tư tài chính dễ dàng tiếp cận vào thị trường mới… (0 comment)