Vượt chướng ngại vật 5 thách thức của Bitcoin Blockchain
1. Niềm tin chưa đủ lớn Một trong những thách thức lớn nhất mà Bitcoin Blockchain đang phải chật vật chứng minh cho tất mọi người mình là một nền tảng, một cuộc cách mạng thật sự trong tương lai. Một công nghệ được giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng phía sau công nghệ… (0 comment)