Cách khắc phục triệt để lỗi 404 not found cho website
“Error 404 – Page Not Found” là một trong những lỗi thường gặp khi bạn làm Web. Thông thường các lỗi này bạn đừng quá lo lắng vì đã có cách khắc phục lỗi 404 not found một cách triệt để trên Google Webmaster. Dịch ra tiếng Việt thì lỗi này là lỗi “không tìm thấy… (5 comments)

Cách tối ưu file Robots.txt tốt nhất cho WordPress
Robots.txt là một trong những file cực kì quan trọng khi nói đến SEO worpdress. File robots.txt đóng một vai trò vô cùng mật thiết liên quan đến việc xếp hạng website của bạn trên công cụ tìm kiếm. Nó giúp cho con BOTs (bọ) của công cụ tìm kiếm biết cái nào cần thu… (7 comments)